Αναγνώριση ΤΩΡΑ της λοίμωξης COVID19 ως επαγγελματικής ασθένειας

Αναγνώριση ΤΩΡΑ της λοίμωξης COVID19 ως επαγγελματικής ασθένειας Η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από τη γενική απαγόρευση με αναστολή της κοινωνικής ζωής εξαιτίας της πανδημίας και είναι απροσδιόριστο πότε θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Οι εργαζόμενοι όμως σε διάφορους κλάδους συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να διατηρήσουν τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών για την ικανοποίηση ζωτικών αναγκών της…

Αναγνώριση ΤΩΡΑ της λοίμωξης COVID19 ως επαγγελματικής ασθένειας — Inda News