Τράπεζες: Τι ζητούν για πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και επιταγές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Την επιστολή που απέστειλε η Ελληνική Ένωση Banksters στον Κ. Τσιάρα. Ποια ρίσκα επικαλείται για NPEs και τις τιτλοποιήσεις. Τι ζητά για πλειστηριασμούς, επιταγές, κατασχέσεις. Τα δεδομένα για τις τραπεζικές εγγυήσεις.

Τράπεζες: Τι ζητούν για πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και επιταγές

Το ξεπάγωμα της επίδοσης επιταγών και της επιβολής κατάσχεσης, των πρώτων δηλαδή πράξεων επί της διαδικασίας των πλειστηριασμών που δεν πλήττουν άμεσα τους οφειλέτες, αλλά και την ολοκλήρωση μιας σειράς εκκρεμοτήτων -π.χ. η είσπραξη του τιμήματος για όσους πλειστηριασμούς είχαν υλοποιηθεί μέχρι τις 6 Νοεμβρίου- ζητά από την κυβέρνηση η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με επιστολή της, την οποία έχει στην κατοχή του το Euro2day.gr, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Ο θεσμικός φορέας των τραπεζών αιτείται τις αλλαγές αυτές προκειμένου, όπως αναφέρεται στην επιστολή, να αποφευχθούν σοβαρά ρίσκα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι τράπεζες προς τις εποπτικές αρχές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και στις τιτλοποιήσεις.

Ειδικά στο θέμα της ευστάθειας των τιτλοποιήσεων, αναφέρεται ότι η γενικευμένη απαγόρευση προκαλεί «σημαντική βλάβη» στις πιστώτριες τράπεζες.

Δεν πλήττει τους οφειλέτες

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το ξεπάγωμα της επίδοσης επιταγών και της επιβολής κατάσχεσης δεν πλήττει τους οφειλέτες, καθώς από την επίδοση της επιταγής ή την επιβολή της κατάσχεσης μέχρι την εκτέλεση του πλειστηριασμού απαιτούνται περίπου 8-10 μήνες. Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, η προτεινόμενη από τις τράπεζες προς τον υπουργό Δικαιοσύνης ρύθμιση «θα περιορίζει την αναστολή μόνο στις πράξεις διενέργειας των πλειστηριασμών και αποβολής από ακίνητα, αλλά δεν θα εμποδίζει πράξεις εκτελέσεως, που ουδεμία έχουν επίπτωση στους οφειλέτες.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 993 και 954 του ΚΠολΔ, εάν επιβληθεί κατάσχεση εντός του Δεκεμβρίου του 2020, πλειστηριασμός δεν επιτρέπεται να γίνει πριν τον Ιούλιο ή Σεπτέμβριο του 2021. Εξάλλου το να μεταθέσουμε όλες τις πράξεις εκτελέσεως το 2021 θα δημιουργήσει όχι μόνο τις προαναφερθείσες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και υπερφόρτωση του συστήματος της αναγκαστικής εκτέλεσης και θα επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα».

Πλήττει τις τιτλοποιήσεις

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, από την απαγόρευση των δύο παραπάνω διαδικασιών ελλοχεύει ακόμη και κίνδυνος κατάπτωσης των εγγυήσεων του «Ηρακλή», οι οποίες έχουν δοθεί στις senior ομολογίες που έχουν εκδώσει οι τράπεζες στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Όπως άλλωστε είναι γνωστό, η προσπάθεια εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών από το βάρος των κόκκινων δανείων διενεργείται μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκδίκηση και την είσπραξη των απαιτήσεων από τους οφειλέτες και ακολούθως την αποπληρωμή των ομολογιών που έχουν ως υποκείμενη ροή εσόδων τα τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια.

Συνεπώς, η αποπληρωμή των εν λόγω ομολογιών εξαρτάται απολύτως από τη δυνατότητα είσπραξης των απαιτήσεων από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων και κατ’ επέκταση από την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου που να προσφέρει τη δυνατότητα έγκαιρης διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι δε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με βάση το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, γνωστό και ως πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ (Νόμος 4649/2019).

Τυχόν παρατεταμένη, γενική, καθολική και για απροσδιόριστο χρόνο αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης δύναται να οδηγήσει σε κατάπτωση των εν λόγω εγγυήσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 13 του Νόμου 4649/2019, εξαιτίας πιθανής αδυναμίας πληρωμής των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από τους, υπέρ ων η εγγύηση, πρωτοφειλέτες».

Πρόσθετα αιτήματα

Περαιτέρω, για διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως, που είχαν ήδη ολοκληρωθεί μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2020, υπάρχουν ορισμένες πράξεις, αναγκαίες για την ολοκλήρωσή τους, οι οποίες σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν επηρεάζουν στο παραμικρό τους οφειλέτες. Πρόκειται για:

  • Την είσπραξη απαιτήσεων από εκπλειστηριάσματα σε ήδη διενεργηθέντες πλειστηριασμούς,
  • Τη σύνταξη και κοινοποίηση αναγγελιών σε πλειστηριασμούς που διενεργήθηκαν μέχρι και 6 Νοεμβρίου 2020, καθώς και πράξεων κατάθεσης,
  • Τη σύνταξη πινάκων κατάταξης σε πλειστηριασμούς που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναγγελίας,
  • Την εντολή από τους συμβολαιογράφους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την είσπραξη απαιτήσεων από εκπλειστηριάσματα, και
  • Τη σύνταξη και μεταγραφή κατακυρωτικών πράξεων. «Όλες αυτές οι πράξεις αφορούν ήδη διενεργηθέντες πλειστηριασμούς, δεν αφορούν στους οφειλέτες, δεν τους δημιουργούν οποιοδήποτε πρόσθετο βάρος αλλά είναι αναγκαίες για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ώστε να μη διαιωνίζεται, χωρίς λόγο, η εκκρεμότητα», αναφέρεται στην επιστολή.

Και η ΕΕΤ συμπληρώνει ότι «λαμβανομένου υπόψη ότι τόσο οι συμβολαιογράφοι-υπάλληλοι του πλειστηριασμού όσο και οι δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, οι υπηρεσίες του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και των υποθηκοφυλακείων, ασκούν κανονικά τα λειτουργικά τους καθήκοντα, η διεκπεραίωση των εν λόγω εργασιών υπηρετεί άμεσα και στον ίδιο βαθμό τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών όσο και των ίδιων των οφειλετών αλλά και των υπερθεματιστών τρίτων και εν γένει την εθνική οικονομία».

πηγη