Άλλα 47,5 δισ. ευρώ στις περιφέρειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Δελτία Τύπου Σύνοδος Ολομέλειας REGI  Το προηγούμενο 24ωρο…  

Empty streets of Rome during the second lockdown period imposed by the authorities to stop the spread of COVID-19 virus. European Union 2020 - EP
Οι πόροι του REACT-EU προορίζονται για τομείς και εργαζομένους που πλήττονται περισσότερα από τα μέτρα για την πανδημία 
  • Τα κονδύλια θα διατεθούν σε έργα που υλοποιούνται από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως το τέλος του 2023
  • Οι πόροι του REACT-EU θα διατίθενται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ
  • Ιδιαίτερη έμφαση σε όσους πλήττονται περισσότερο από την κρίση

Επιπλέον ενισχύσεις προς τις περιφέρειες της ΕΕ ενέκριναν οι ευρωβουλευτές με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και υγειονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ανά περιοχή.

Το ΕΚ ενέκρινε την πρωτοβουλία REACT-EU, μια δέσμη μέτρων με προϋπολογισμό ύψους 47,5 δισ. ευρώ που σκοπό έχει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού στις περιφέρειες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 654 ψήφους υπέρ, 23 κατά και 17 αποχές.

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Συνολικά προβλέπονται 37,5 δισ. ευρώ για το 2021 και άλλα 10 δισ. ευρώ για το 2022. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναδρομικής χρηματοδότησης μέσω του REACT-EU για έργα που υλοποιούνται από την 1η Φεβρουαρίου 2020, ενώ οι πόροι θα μπορούν να δαπανηθούν μέχρι το τέλος του 2023.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να διαθέτουν μέρος των χρημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, καθώς και σε διασυνοριακά προγράμματα (Interreg). Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες της ΕΕ στις 18 Νοεμβρίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικές πληροφορίες

Η πρωτοβουλία REACT-EU είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, ο οποίος αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Είχαν προηγηθεί δύο προτάσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής, η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι κανόνες για τις περιφερειακές δαπάνες προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάκαμψη. Οι πόροι της πρωτοβουλίας θα προέλθουν από το Next Generation EU, το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πηγη