Συζητείται το απίστευτο στη χρηματιστηριακή αγορά:Η πώληση από τις τράπεζες του αναβαλλόμενου φόρου ύψους 16 δις € που στην ουσία τους χάρισε το κράτος, εις βάρος των Πολιτών του!


Βασίλης Βιλιάρδος@ViliardosV

Συζητείται το απίστευτο στη χρηματιστηριακή αγορά: η πώληση από τις τράπεζες του αναβαλλόμενου φόρου ύψους 16 δις € που στην ουσία τους χάρισε το κράτος, εις βάρος των Πολιτών του! Δηλαδή, η πώληση της μη φορολόγησης σε κερδοφόρες επιχειρήσεις! Παρανοϊκό σενάριο @ellinikilisi