Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η διάσπαση της Τράπεζα Πειραιώς

Την διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, ενέκρινε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Στη ΓΣ, που πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου,…

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η διάσπαση της Τράπεζα Πειραιώς — Bank Wars – Τράπεζες