Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου – Λιμενικού Ταμείου για αναπλάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και του Δήμου Ρόδου που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι της Ακαντιάς ως τη νέα μαρίνα Ρόδου» προχώρησε το δ.σ. στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Αναλυτικότερα, στην εισήγησή της, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νουσας τα έργα Υπηρεσίας…

Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου – Λιμενικού Ταμείου για αναπλάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις — Δημοκρατική της Ρόδου