5 Δεκεμβρίου 1831 : Ε´ Εθνική Συνέλευση στο Άργος

Μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια επικρατεί στην Ελλάδα αναταραχή. Οι αντιπρόσωποι του έθνους συνέρχονται στο Άργος στις 5 Δεκεμβρίου και αρχίζουν τις εργασίες της Ε´ Εθνικής Συνέλευσης. Τη διακυβέρνηση κατέχει προσωρινά η τριανδρία των Αυγ. Καποδίστρια, Θ. Κολοκοτρώνη και Ιω. Κωλέττη, με πρόεδρο τον πρώτο. Η Εθνοσυνέλευση θα ολοκληρωθεί στο Ναύπλιο στις 15 Μαρτίου…

5 Δεκεμβρίου 1831 : Ε´ Εθνική Συνέλευση στο Άργος — Παραπολιτικά Αργολίδα