Πως λειτουργούν οι Μηχανές αναζήτησης (Search Engines) και πως μπορούμε να έχουμε αλληλεπίδραση μαζί τους ώστε να βελτιώσουμε την εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Καταρχήν να πούμε τι είναι μία μηχανή αναζήτης . Μια μηχανή αναζήτησης είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την αναζήτηση κειμένων και αρχείων στο Διαδίκτυο. Αποτελείται από ένα λογισμικό υπολογιστή που βρίσκεται σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές στους οποίους δημιουργεί μια βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγει από το διαδίκτυο, και το διαδραστικό περιβάλλον που εμφανίζεται στον τελικό χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί την εφαρμογή […]

Πως λειτουργούν οι Μηχανές αναζήτησης (Search Engines) και πως μπορούμε να έχουμε αλληλεπίδραση μαζί τους ώστε να βελτιώσουμε την εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας. — black web studio