Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Μπορεί το υπόλοιπο άδειας να μεταφερθεί στο 2021; -Τι προβλέπει η διάταξη

Η παράταση του lockdown φέρνει ταυτόχρονα την επέκταση του συστήματος αναστολών συμβάσεων εργασίας -και του προβλεπόμενου επιδόματος- για τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σε ό,τι αφορά το επίδομα και τις αναστολές συμβάσεων εργασίας από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2020 συνεχίζουν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με ΦΕΚ …

Αναστολές συμβάσεων εργασίας: Μπορεί το υπόλοιπο άδειας να μεταφερθεί στο 2021; -Τι προβλέπει η διάταξη — ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΕΡΡΕΣ