Προσφυγή στο ΣτΕ για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι εξαιρούνται από την εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων

Προσφυγή στο ΣτΕ για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς — dasarxeio.com