Ο Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Πατρών για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου

Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν Παιδιά μου εὐλογημένα, Ἐν ὂψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐφέτος θά τελεσθῇ, δυστυχῶς, μέ λιτότητα καί ἁπλότητα, ἓνεκα τῶν ὑφισταμένων μέτρων καί τῆς δοκιμασίας, τήν ὁποίαν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, ἐπέτρεψε δι’ ἡμᾶς, αἰσθάνομαι  ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί […]

Ο Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης Πατρών για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου — Ιερά Μητρόπολις Πατρών – Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Ιωακείμ (Νοτενών) Εξω Αγυιάς