50 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ “ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ” 332 ΔΗΜΟΙ

Δείτε τα ποσά που λαμβάνουν οι δήμοι της Χαλκιδικής Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Εσωτερικών (αριθμ. 79903/20.11.2020) δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους, συνολικού ύψους 50.000.000,00 ευρώ, «προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19». Της έκδοσής της, προηγήθηκε στις 13 Νοεμβρίου Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με…

50 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ “ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ” 332 ΔΗΜΟΙ — ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ