Προϋπολογισμός 2021: Δημοσιονομικές αβεβαιότητες και μεγαλύτερη επιδείνωση βλέπει το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής

Η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 παρουσιάζει μια σαφώς δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με το προσχέδιο Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες εντοπίζει στον προϋπολογισμό του 2021 το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, επισημαίνοντας ότι «η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, παρουσιάζει μια σαφώς δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με το προσχέδιο». «Αυτό οφείλεται, αφενός στην επιβολή νέων περιοριστικών…

Προϋπολογισμός 2021: Δημοσιονομικές αβεβαιότητες και μεγαλύτερη επιδείνωση βλέπει το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής — Δημοκρατική της Ρόδου