Τέλος εποχής για το «παραδοσιακό» NATO: Ενώπιον της πλήρους ανανέωσης ή της αποδρομής

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (*) Την Παγκόσμια ιστορία καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές δράσεις συμμαχιών, για μια… Πηγή: Τέλος εποχής για το «παραδοσιακό» NATO: Ενώπιον της πλήρους ανανέωσης ή της αποδρομής

Τέλος εποχής για το «παραδοσιακό» NATO: Ενώπιον της πλήρους ανανέωσης ή της αποδρομής — ΠΣΕΕΔ – ΣΑΚ