Η πανδημία έφερε μοναξιά, θυμό και στρες

Σημαντική αύξηση των επιπέδων του στρες, της μοναξιάς και του θυμού σημειώθηκε στο 2/3 των ανθρώπων από την Ελλάδα οι οποίοι συμμετείχαν σε παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας, και μάλιστα η αύξηση αυτή ήταν διπλάσια ή τριπλάσια σε σύγκριση με άλλες χώρες. Πηγή: Η πανδημία έφερε μοναξιά, θυμό και στρες | Η […]

Η πανδημία έφερε μοναξιά, θυμό και στρες | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ — ΠΣΕΕΔ – ΣΑΚ