Αποζημιώσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α. (πίνακας)

Σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ένα μήνα και από την λήξη της προθεσμίας της 30ης Οκτωβρίου 2020, για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το ασφαλιστικό έτος 2019, ο ΕΛ.Γ.Α. ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι προς τους ασφαλιζόμενους αγρότες και συνεχίζει με αξιοπιστία και συνέπεια να τους στηρίζει. Αύριο, Παρασκευή, καταβάλλονται αποζημιώσεις ύψους 2.081.000…

Αποζημιώσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α. (πίνακας)