«Η τάξη βασιλεύει στο Βερολίνο»· Και η Αθήνα «είναι το νέο Βερολίνο»

Οι εικόνες που γράφτηκαν αυτή τη 17η Νοέμβρη στους δρόμους της Αθήνας θα μείνουν στην ιστορία. Όχι για την απίστευτη σκληρότητα της καταστολής, για τη φαιδρή επίκληση του κορωνοϊού, για την αντιστροφή του εορτασμού της αντιχουντικής εξέγερσης σε ένα ξέφρενο όργιο καταστολής, όργιο ηδονικότερο ίσως από την κυριολεξία της λέξης για τους δήμιους εκτελεστές του. […]

«Η τάξη βασιλεύει στο Βερολίνο»· Και η Αθήνα «είναι το νέο Βερολίνο» — Long Stories Short