Οι προθεσμίες για αναστολή συμβάσεων εργασίας – Χρονοδιάγραμμα πληρωμών (Πίνακες)

Πίνακα με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας και τις ημερομηνίες πληρωμών της αποζημίωσης ειδικού σκοπού δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας. Ο πίνακας παρέχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολών και τις πληρωμές εργαζομένων σχετικά με: – τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθές επαναλήψεις μηνός Οκτωβρίου, – τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων, – τις…

Οι προθεσμίες για αναστολή συμβάσεων εργασίας – Χρονοδιάγραμμα πληρωμών (Πίνακες) — Politis Online