ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ- ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΛΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μνημείο αυταρχισμού η απαγόρευση των συναθροίσεων – Το οργανωμένο λαϊκό κίνημα θα την ακυρώσει στην πράξη     Λαϊκές Ελευθερίες & Δικαιοσύνη     Η κυβερνητική απαγόρευση συναθροίσεων για πάνω από 4 άτομα «καθ’ άπασαν την επικράτειαν», όχι μόνο αποτελεί ένα ακόμη μνημείο αυταρχισμού, πέρα από οποιονδήποτε υγειονομικό κανόνα, αλλά επιβεβαιώνει και την πρόθεση της…

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ- ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΛΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ — Ημερήσια Γνώμη