Εκεί που μας χρωστούσαν ζητάνε και το βόδι… Την εικόνα του ΕΣΥ δεν την αμαυρώνουν οι γιατροί που δίνουν τη ζωή τους

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τη διάψευση, από τη διοίκηση και δύο διευθυντές του “ΑΧΕΠΑ”, της δήλωσης του συναδέλφου Α. Σιούλη, προέδρου της νοσοκομειακής επιτροπής του “ΑΧΕΠΑ” και μέλους του Δ.Σ. της ΕΝΙΘ, ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο ξεκινάει την εφημερία του χωρίς διαθέσιμα κρεβάτια ΜΕΘ, κάτι που συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. […]

Εκεί που μας χρωστούσαν ζητάνε και το βόδι… Την εικόνα του ΕΣΥ δεν την αμαυρώνουν οι γιατροί που δίνουν τη ζωή τους — Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση