Ρόδος: Η φτωχοποίηση των ανθρώπων του τουρισμού σε 3 εικόνες

Oι απασχολούμενοι στη «βαριά βιομηχανία» του νησιού προσπάθησαν να σώσουν ό,τι σώζεται, με τους ξένους και ντόπιους επισκέπτες να φτάνουν το πολύ στο 30% της περσινής «σοδειάς» ● Χιλιάδες εποχικά εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και εξαρτώμενοι από την κρουαζιέρα αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, καθώς μένουν χωρίς εισόδημα και εκτός επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης. Αποστολή…

Ρόδος: Η φτωχοποίηση των ανθρώπων του τουρισμού σε 3 εικόνες — Δημοκρατική της Ρόδου