Σε καιρούς κορωνοϊού η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πιέζει 15.000 δανειολήπτες σε επείγουσα ρύθμιση οφειλών

Παράλληλα προειδοποιεί ότι σε περίπτωση κατάπτωσης θα διεκδικήσει τα χρωστούμενα μέχρι και το τελευταίο ευρώ!!!!

δανεια οφειλες

Να ρυθμίσουν τα δάνειά τους σε έως και 120 δόσεις καλεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδόν 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πήραν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και τους προειδοποιεί ότι σε περίπτωση κατάπτωσης θα διεκδικήσει τα ποσά μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων, τα οποία χορηγήθηκαν το 2916, με την εγγύηση των προηγούμενων σχημάτων της Hellenic Development Bank, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ύψους 235.000.000 ευρώ.

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων, τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες -έως και το έτος 2012- υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (TΕΜΠΜΕ Α.Ε.) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις

Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως εξής:

  • Εφάπαξ, με απαλλαγή 100%
  • Από 2-4 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 95%
  • Από 5-10 δόσεις, με απαλλαγή 85%
  • Από 13-24 δόσεις, με απαλλαγή 80%
  • Από 25-36 δόσεις, με απαλλαγή 75%
  • Από 37-48 δόσεις, με απαλλαγή 45%
  • Από 49-60 δόσεις, με απαλλαγή 30%
  • Από 61-72 δόσεις, με απαλλαγή 20%
  • Από 73-96 δόσεις, με απαλλαγή 15%
  • Από 97-120 δόσεις, με απαλλαγή 10%

πηγη