Οι επιχειρήσεις μπορούν να χορηγήσουν έντυπα μετακίνησης και σε εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή (τι ισχύει)

της Παπαδημητρίου Σταυρούλας Μετά το χθεσινό μπάχαλο για το πως εκδίδονται οι βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων το Υπουργείο Εργασίας έδωσε διευκρινίσεις κατόπιν εορτής. Για τη μετακίνηση των εργαζομένων-μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά  δύο έντυπα. Διευκολύνοντας με την επιλογή αυτή την Μαύρη εργασία ενώ ο μισθωτός είναι σε αναστολή εργασίας. Όπως φαίνεται […]

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χορηγήσουν έντυπα μετακίνησης και σε εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή (τι ισχύει) — Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση