Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Το 2001, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κατά τη διάρκεια της θητείας του Kofi Annan ως Γενικού Γραμματέα, η 6η Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις. Το όλο σκεπτικό συμπεριλάμβανε την ιδέα, ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά […]

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις — Ovi Greece