Η ορχήστρα»παίζει»στους δρόμους και οχι στα κομματικά ρετιρέ!

«Είπατε τω βασιλεί χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά. Ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνιν, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ»

… ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΡΕΤΙΡΕ ΑΛΛΑ Η ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ…..