Ταξιδιωτική οδηγία Γερμανίας για ολόκληρη την Τουρκία

Ταξιδιωτική οδηγία για ολόκληρη την Τουρκία επαναφέρει σε ισχύ η Γερμανία, αναιρώντας εξαιρέσεις που είχε εισάγει τον Αύγουστο, καθώς η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση. Η κίνηση του Βερολίνου, αν και εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδικασιών περιορισμού του κινδύνου μολύνσεων, ανακοινώνεται χρονικά σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο και ενώ η τουρκική λίρα καταρρέει και ως εκ…

Ταξιδιωτική οδηγία Γερμανίας για ολόκληρη την Τουρκία — Crisismonitor.gr