ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Σταθερό δίαυλο επαφής των ανέργων δημοτών με την αγορά εργασίας, αποτελεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αριστοτέλη, που εδράζεται και λειτουργεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού. Το Κέντρο Κοινότητας, καθημερινά παρέχει: Συμβουλευτική ανέργων, ενημέρωση για τρέχοντα προγράμματα και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, με διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, είτε μέσα από την επικοινωνία που διατηρεί με…

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ — ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ