Ο αόρατος εχθρός που τον βλέπουν πλέον οι περισσότεροι αλλά όχι η Γερμανία.

Εικόνα

Ο αόρατος εχθρός που τον βλέπουν πλέον οι περισσότεροι αλλά όχι η Γερμανία. Εξαιρετικός ο κ. Χατζόπουλος!