ΜΜΕ, οι επικίνδυνοι φρουροί του ολοκληρωτισμού.

Τοῦ κ. Γ. Τραμπούλη, θεολόγου Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό πρόβλημα τοῦ Covid-19 ἔχει ὁδηγήσει πολλούς ἕλληνες πολίτες ἀλλά καί πολίτες σέ ὅλο τόν κόσμο σέ μεγάλη σύγχυση καί πανικό, καθώς τά ΜΜΕ καθημερινά τούς βομβαρδίζουν μέ εἰδήσεις καί στατιστικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα πολλές φορές ἀναιροῦνται ἤ ἀποδεικνύονται λανθασμένα. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ προκλητικές δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ […]

ΜΜΕ, οι επικίνδυνοι φρουροί του ολοκληρωτισμού. — ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ