“Προτεραιότητα σήμερα έχει η τοπική μας αγορά και οι άνθρωποι της”.

Τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου-επίπεδο 4 ανακοινώθηκαν έγκαιρα από την κυβέρνηση είναι όμως ανεπαρκή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην περίπτωση της Π.Ε. Κοζάνης. Το master plan της απολιγνιτοποίησης, που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε, καταγράφει με ακρίβεια την κατάσταση στον τόπο μας, παρέχοντας έγκυρα  στοιχεία των σημαντικότερων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας εδώ και σε…

“Προτεραιότητα σήμερα έχει η τοπική μας αγορά και οι άνθρωποι της”. — Αμύνταιο News