Δ.Ν.Τ ΦΡΙΝΤΜΑΝ – ΚΕΥΝΣ

Στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Ν.Τ, υπήρξε σαφή αναφορά σε οικονομικές θεωρίες που είχαν ασκηθεί στο παρελθόν, ως μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων κρίσεων που επηρεάζουν επιβραδυντικά τον οικονομικό κύκλο. Το ερώτημα είναι το εξής. Το Δ.Ν.Τ αναθεώρησε τις οικονομικές του πολιτικές ή προσαρμόζει τις πολιτικές του ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον ή ασκεί την ευελιξία, η οποία […]

Δ.Ν.Τ ΦΡΙΝΤΜΑΝ – ΚΕΥΝΣ — Politics Restart