Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Καβάλας – Ξάνθης

Αποφασίστηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την χ/θ 2+700 έως την χ/θ 6+020, λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, κατά το χρονικό διάστημα από 13-10-2020 έως 13-11-2020.Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, σε σχηματισμένες λωρίδες πλάτους…

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Καβάλας – Ξάνθης — evros24.gr