Η Τράπεζα διώχνει 800 συναδέλφους και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank θριαμβολογεί.

Η Τράπεζα διώχνει 800 συναδέλφους και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank θριαμβολογεί.  Οκτώβριος 2020 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες έχουν αποφασίσει να εκχωρήσουν μεγάλο μέρος των εργασιών τους σε τρίτες εταιρείες και δυστυχώς οι ηγεσίες των Σωματείων δεν είναι διατεθειμένες να το αμφισβητήσουν. Δεν το αμφισβήτησαν όταν έγινε πρώτα πράξη στην Τράπεζα Πειραιώς ,ούτε […]

Η Τράπεζα διώχνει 800 συναδέλφους και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank θριαμβολογεί. — Greek Unions