Δήλωση Α. Μιχαηλίδη για την ανεπαρκή προετοιμασία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Υπουργείο και τη 2η ΥΠΕ

Το Υπουργείο Υγείας, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, ανακάλυψε το σημαντικό ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στην διαχείριση και αντιμετώπιση της πανδημίας. Βάσει των πρόσφατων ανακοινώσεων του Υπουργείου, τόσο τα Κέντρα Υγείας Χίου και Πυργίου όσο και τα τέσσερα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου είναι μεταξύ των…

Δήλωση Α. Μιχαηλίδη για την ανεπαρκή προετοιμασία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Υπουργείο και τη 2η ΥΠΕ — Inda News