Πως κάνετε έτσι …. Μόνο 80 σκηνές πλημμύρισαν στον Καρά Τεπέ…

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η – δυνατή και παρατεταμένη για πολλές ώρες – βροχόπτωση αποτέλεσε την αιτία για: Τη συγκέντρωση λιμναζόντων υδάτων σε 3 από τις 15 συνολικά οριοθετημένες περιοχές της δομής Την πλημμύρα σε 80 εκ των 1100 σκηνών που υπάρχουν, σήμερα, εντός της δομής   «Αυτονόητα μια προσωρινή δομή…

Πως κάνετε έτσι …. Μόνο 80 σκηνές πλημμύρισαν στον Καρά Τεπέ… — Inda News