Μετάδραση : Σχετικά με «την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα»

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με «την εγκατάσταση 100 προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα», η ΜΕΤΑδραση θα ήθελε να δηλώσει τα εξής: Το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2020, μεταφέρθηκαν από την ομάδα Συνοδειών της ΜΕΤΑδρασης 39 ασυνόδευτα παιδιά σε ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα που μισθώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Οι διαδικασίες για τη μεταφορά των παιδιών κινήθηκαν ταχύτατα προκειμένου να μπορέσουν…

Μετάδραση : Σχετικά με «την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα» — Inda News