Το καθεστώς προστασίας του Βώλακα και η σωστή διαχείριση των λατομείων μαρμάρου

Ανακοίνωση σχετικά με το καθεστώς προστασίας του Βώλακα και τη σωστή διαχείριση των λατομείων μαρμάρου εξέδωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος η Ελλάδα είναι μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μάρμαρα της με αναμφισβήτητη ιστορική αξία. Ο κλάδος των μαρμάρων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα για την ελληνική οικονομία, καθώς υπάρχει…

Το καθεστώς προστασίας του Βώλακα και η σωστή διαχείριση των λατομείων μαρμάρου — Bank Wars – Τράπεζες