Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ισχύει και για οδήγηση μοτοσικλέτας!

Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ισχύει και για οδήγηση μοτοσικλέτας μέχρι 125 κυβικών και τρίκυκλων με ισχύ έως 15 kW Με κοινή υπουργική απόφαση επέρχονται αλλαγές στην άδεια οδήγησης, προκειμένου να προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία σε οδηγίες της ΕΕ Συγκεκριμένα: Αριθμ. A3/Οικ. 56475/6635 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4075/22.09.2020Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ…

Η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ισχύει και για οδήγηση μοτοσικλέτας! — Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών