Η νέα κυβέρνηση της Λιβύης θα αποφασιστεί στη Γενεύη

. Τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα της Λιβύης συμφώνησαν να συναντηθούν στη Γενεύη για να διορίσουν νέα κυβέρνηση που θα ενώσει τη χώρα. Όπως ανακοίνωσε ο Fathi Al-Marimi, στη συνάντηση της Γενεύης τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα διοριστεί νέο Προεδρικό Συμβούλιο, νέος Πρωθυπουργός και δύο αναπληρωτές. Στη συνέχεια, το Λιβυκό κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το νέο κυβερνητικό σχήμα. […]

Η νέα κυβέρνηση της Λιβύης θα αποφασιστεί στη Γενεύη — ΑΒΕΡΩΦ