Η εξελιξη του φαινομενου «Ιανος» τωρα live

https://embed.windy.com/embed2.html?lat=37.979&lon=23.730&detailLat=37.979&detailLon=23.730&width=340&height=450&zoom=5&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu&message&marker&calendar=now&pressure&type=map&location=coordinates&detail&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1&fbclid=IwAR3CpddTOfYoOCft6cjbNzYHG-FsmLNpNC3HueisPbf8bjzdx7XUoFkSltw