Λογισμικό του Πανεπιστημίου Θράκης «προστατεύει» διαστημικές πτήσεις της NASA

Ως ασπίδα προστασίας από κάθε είδους παρέκκλιση από τη φυσιολογική λειτουργία και γενικότερα ως σύστημα ελέγχου διαστημικών πτήσεων της NASA, χρησιμοποιείται πλέον, πειραματικά, το νευρομορφικό ολοκληρωμένο κύκλωμα Neuromorphic System on Chip (nsoc) Akiδa που δημιουργήθηκε και με το ευφυές λογισμικό που ανέπτυξε ερευνητική ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης». Ο καθηγητής του Εργαστηρίου Μαθηματικών και Πληροφορικής […]

Λογισμικό του Πανεπιστημίου Θράκης «προστατεύει» διαστημικές πτήσεις της NASA — Phys.gr- Φυσικά Φαινόμενα