Μπάχαλο το νομικό πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων- 629 νομοθετήματα από 25.2.2020 μέχρι και 19.8.2020

COVID-19: Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 629 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν από την 25.2.2020 μέχρι και την 19.8.2020 Υποτίθεται ότι στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξε μια κωδικοποίηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κατακερματισμού της νομοθεσίας των κατεπειγόντων μέτρων. Μόνο που ακόμα και αυτή απαριθμεί πολλές χιλιάδες σελίδες νομικών κειμένων κάτι που […]

Μπάχαλο το νομικό πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων- 629 νομοθετήματα από 25.2.2020 μέχρι και 19.8.2020 — Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση