Ομιλος Fourlis : Δεν άντεξε το lockdown,ζημιές 7,2 εκατ. στο εξάμηνο

Ο όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε πωλήσεις 159,5 εκατ. ευρώ έναντι 207,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 23%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 15,9 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων, φόρων και…

Ομιλος Fourlis : Δεν άντεξε το lockdown,ζημιές 7,2 εκατ. στο εξάμηνο — Crisismonitor.gr