Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα προϋπολογισμού 928.000,00 €

Μετά από μια πολύμηνη διαγωνιστική διαδικασία υπογράψαμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων (10.022 τ.μ.) στην Ορεστιάδα 2018».Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 928.000,00 €. Από το πράσινο ταμείο 190.156,00 € και από πόρους του Δήμου 737.844,00 €. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων πεζοδρομίων και την ανακατασκευή των υφιστάμενων που έχουν…

Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα προϋπολογισμού 928.000,00 € — evros24.gr