Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον ιστότοπο του Δήμος Αλεξανδρούπολης τίθεται η σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ένας … Περισσότερα

Βαθμολογία: