Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον ιστότοπο του Δήμος Αλεξανδρούπολης τίθεται η σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ειδικού σκοπού, υπό τη μορφή μιας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΕ), με πιθανούς μετόχους Δήμους, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου), αλλά και τα Περιφερειακά…

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης — evros24.gr