Δάνεια, όχι κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία κατά της Γαλλογερμανικής πρότασης )

Δάνεια και όχι κονδύλια, ζητούν να δίδονται από το υπό συζήτηση Ταμείο για την Ανάκαμψη, οι «frugal four» – οι τέσσερις ολιγαρκείς – Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία, σύμφωνα με non paper που με τις διαπραγματευτικές τους θέσεις που διέρρευσε στον Τύπο στις Βρυξέλλες, ενόψει της παρουσίασης της πρότασης της Κομισιόν στις 27 Μαΐου και σε συνέχεις της γάλλογερμανικής πρότασης για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις χώρες εκτιμούν ότι η κρίση του COVID-19 πλήττει σκληρά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κοινωνικά και οικονομικά και είναι προς το συμφέρον όλων να αποκατασταθεί η ανάπτυξη στις οικονομίες των κρατών μελών το συντομότερο δυνατό και πως αυτό απαιτεί ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κοινή στρατηγική ανάκαμψης.

Συνεπώς οι τέσσερις προτείνουν τη δημιουργία ενός προσωρινού, εφάπαξ Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας των τομέων της υγείας μας σε πιθανά μελλοντικά κύματα. Αυτό θα συνοδεύεται από ένα εκσυγχρονισμένο ΠΔΠ και ως συμπλήρωμα του πακέτου των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τις άλλες εκτεταμένες και πρωτοφανείς πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. «Αυτό που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ωστόσο, είναι οποιαδήποτε μέσα ή μέτρα που οδηγούν στην αμοιβαιοποίηση χρέους ή σε σημαντικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ», αναφέροι οι τέσσερις.

Σημειώνουν δε ότι οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν δείχνου ότι όλα τα κράτη μέλη θα υποφέρουν από μια άνευ προηγουμένου οικονομική συρρίκνωση το 2020, με μόνο μερική ανάκαμψη το 2021. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αφιερώσουν ένα μεγαλύτερο μέρος των εθνικών τους πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ τη στιγμή τα εθνικά δημόσια οικονομικά υφίστανται ήδη έντονη πίεση. Πρόσθετα κονδύλια για την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πώς χρηματοδοτούνται, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους εθνικούς προϋπολογισμούς, υποστηρίζουν οι τέσσερις.

Σημειώνουν δε ότι τα κεφάλαια πρέπει επομένως να κατευθύνονται σε δραστηριότητες που συμβάλλουν περισσότερο στην ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και στη μελλοντική ανθεκτικότητα. Αυτές πρέπει να είναι προσπάθειες για την υποστήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, η ανταπόκριση της ΕΕ πρέπει να έχει σαφή προστιθέμενη αξία στις εθνικές προσπάθειες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προσπάθειες για την υποστήριξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης ανάκαμψης πρέπει να βασίζονται σε:

– εκσυγχρονισμένος προϋπολογισμό της ΕΕ ως σημείο εκκίνησης.

– το χρηματοδοτικό πεδίο για τις δαπάνες που σχετίζονται με το COVID-19 μπορεί να παρασχεθεί μέσω εξοικονόμησης πόρων

– ΠΔΠ με εκ νέου ιεράρχηση σε τομείς που είναι λιγότερο πιθανό να συμβάλουν στην ανάκαμψη.-

– προκαταβολές / προσωρινή κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με το COVID-19 για να ξεκινήσει η οικονομία και την επιτάχυνση της ανάκαμψης.

– να μπει ως στόχος ένας ισχυρός, οικονομικά υγιςή και βιώσιμος προϋπολογισμό, με συνολικό επίπεδο και σύνθεση των δαπανών ανάλογη με τις στρατηγικές προτεραιότητες.

Οι τέσσερις τονίζουν ότικ η θέση τους για το ΠΔΠ είναι αμετάβλητη. Συνεχίζουν να ζητούμε οι εθνικές συνεισφορές να είναι περιορισμένες .

Πέρα από ένα εκσυγχρονισμένο ΠΔΠ, προτείνουν ένα Ταμείο Ανάκαμψης Έκτακτης Ανάγκης βασισμένο σε μια προσέγγιση «δάνεια για δάνεια», η οποία είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες γραμμές:

– Μια διεξοδική αξιολόγηση των αναγκών σε τομείς και τμήματα που πλήττονται περισσότερο.

– Η υποστήριξη ανάκαμψης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την επόμενη κρίση. Η ισχυρή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι απαραίτητη για την προώθηση της δυνητικής ανάπτυξης.

– Στόχευση προς δραστηριότητες που συμβάλλουν περισσότερο στην ανάκαμψη, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η αυξημένη ανθεκτικότητα στον τομέα της υγείας και η εξασφάλιση μιας πράσινης μετάβασης που υποστηρίζει το φιλόδοξο κλίμα, την ανάπτυξη και τις ψηφιακές ατζέντες της ΕΕ.

– Προσωρινή, εφάπαξ φύση με ρητή ρήτρα λήξης μετά από 2 χρόνια.

– Να μην οδηγεί σε αμοιβαιοποίηση χρέους.

– Δανεισμός με ευνοϊκούς όρους προς όφελος του κράτους μέλους που το έχει ανάγκη, ενώ περιορίζει

τον κίνδυνο για όλα τα κράτη μέλη και την παροχή υγιών κινήτρων.

– Η τήρηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προστασία των δαπανών από απάτη με

ισχυρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της OLAF και της EPPO.

Οι τέσσερις τονίζουν ακόμα ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκαμψης, πρέπει να αποκαταστήσουμε και να εμβαθύνουμε την Ενιαία Αγορά έχοντας μια κοινή καινοτομία και βιομηχανική πολιτική, θέτοντας μια κοινή ατζέντα δράσης πριν

2021 και ολοκληρώνοντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Στόχος είναι μια προσωρινή, αποκλειστική χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΠ και ευνοϊκά δάνεια σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

πηγη

 

Αρέσει σε %d bloggers: