Επιστροφή του 70% των δημοσίων υπαλλήλων στα γραφεία σύμφωνα με την εγκύκλιο Θεωδορικάκου

Η προσέλευση των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης αναμένεται να διατηρηθεί και την επόμενη εβδομάδα με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

via Επιστροφή του 70% των δημοσίων υπαλλήλων στα γραφεία σύμφωνα με την εγκύκλιο Θεωδορικάκου — Ενημέρωση με ένα κλικ