Μπλόκο στο QE της ΕΚΤ από το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο

Αποφαίνεται επιπλέον ότι η Bundesbank (κεντρική τράπεζα της Γερμανίας) πρέπει σε τρεις μήνες να σταματήσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα στο πλαίσιο του προγράμματος – και μελλοντικά να ρευστοποιήσει όσα έχει συγκεντρώσει – εάν η ΕΚΤ δεν αποδείξει ότι «οι αγορές αυτές είναι απαραίτητες».
Η απόφαση δεν αφορά το “νέο QE” (πρόγραμμα PEPP) που υιοθέτησε η ΕΚΤ προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις οικονομίες της Ευρωζώνης.

Επισημαίνεται ότι η ΕΚΤ έχει ήδη συγκεντρώσει κρατικά και εταιρικά ομόλογα 3 τρισ. ευρώ από το 2015 και τώρα ξαναχρησιμοποιεί αυτό το “εργαλείο” για να στηρίξει την οικονομία  της Ευρωζώνης διοχετεύοντας ρευστότηα. Ως μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος οικονομίας η Bundesbank έχει τη μερίδα του λέοντος στις αγορές αυτών των ομολόγων. Εάν λοιπόν αναγκασθεί να μη συμμετέχει στο πρόγραμμα, η ΕΚΤ θα είναι πολύ δύσκολο να το φέρει εις πέρας.

πηγη