Κοροϊδία τα δήθεν επιδοτούμενα δάνεια του ΤΕΠΙΧ!

ταμείο εγγυοδοσίας
Κοροϊδεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς η περιβόητη ενίσχυση μέσω του ΤΕΠΙΧ αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο κανονικό δάνειο, το οποίο μάλιστα θα θεωρηθεί ενίσχυση.
Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τις επιχειρήσεις, δικαιολογητικά που προσκομίζει κάποιος για να πάρει ένα κανονικό δάνειο. Μεταξύ αυτών, μάλιστα, ζητούν και αντίγραφα αποφάσεων υπαγωγής της επιχείρησης σε όλα τα Προγράμματα Κρατικής Ενίσχυσης που έχουν δηλωθεί στη δήλωση De Minimis.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το πρόγραμμα, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή το ποσό των 100.000 ευρώ (για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων).

Κοινώς, αθροίζουν την ενίσχυση μέσω ΤΕΠΙΧ με τις υπόλοιπες ενισχύσεις που έχει λάβει μια μικρομεσαία επιχείρηση την τελευταία διετία, βάζοντας ουσιαστικά «κόφτη» σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Αν ήθελαν να βοηθήσουν πραγματικά τις πληττόμενες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, δεν θα έπρεπε να συνυπολογίζουν στο όριο των 200.000 ευρώ τις υπόλοιπες ενισχύσεις που έχουν λάβει.

Όριο στα 200.000 ευρώ

Πέρα απ’ αυτό, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανεβάσει το όριο ενισχύσεων De Minimis στα 500.000 ευρώ, το υπουργείο το αγνοεί σκοπίμως, διατηρώντας το όριο στα 200.000 ευρώ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι μέσα από το πρόγραμμα γίνεται παροχή κεφαλαίου κινήσεως έως μισού εκατομμυρίου ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους), με επιδότηση του επιτοκίου τα πρώτα δύο χρόνια. Επιδότηση όμως που δεν έχει ουσιαστικά νόημα, καθώς με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο τα περισσότερα δάνεια δεν θα εγκριθούν. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά για να λάβει κανείς την ενίσχυση, ζητούνται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις έως το 120% του δανείου, πρόσφατο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, εκκαθαριστικό σημείωμα εγγυητών, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Κατά τα άλλα, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου θα αρχίσει η παροχή κεφαλαίου κινήσεως εγγυημένου στο 80% του δανείου για το 25% του ετήσιου τζίρου ή το διπλάσιο της ετήσιας μισθοδοσίας σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους. Για το πρόγραμμα αυτό η χώρα έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά 250.000.000 εκατομμύρια ευρώ.

πηγη